STYREMØTE 13.01.2016 KL.18.30

Minner om styremøte 13.01.2016 kl.18.30 i Sagaveien 20.

Saksliste:

Sak 1/16  Innkalling og saksliste

Sak 2/16  Referat fra møtet 25.11.15. Orientering.

Sak 3/16  Årsmøtet 2016. Gjennomgang av:

                 Rapporter fra styret og undergruppene

                 Regnskap 2015, budsjett 2016 og kontingent 2016.

                 Arbeids- og aktivitetsprogram 2016

                 Lovendring. Styrets forslag

                 Valgkomiteens innstilling.

Sak 4/16  E¤ventuelt

Ord for dagen: Gunnlaug