STYREMØTE 25.11.2015 KL 18.30 I SAGAVEIEN 20

SAKSLISTE:

Sak 60/15  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 61/15  Godkjenning av protokoll fra siste møte. Orientering.

Sak 62/15  Godtgjørelse av tillitsvalgte

Sak 63/15  Lovendring. Sak 8 på Årsmøtet

Sak 64/15  Medlemsstatus - orientering

Sak 65/15  Årsmøtet

Sak 66/15  Eventuelt

Vi tar sikte på å behandle overnevnte saker på dette møtet. Vi vil komme til å ha et

møte før årsmøtet i januar.

Ord for dagen ved Kolbjørn. Kaffeansvarlig: Turid

NB! Husk påmeldingen til 2.desember kl 19 på Surprice.