STYREMØTE 26.august

 

STYREMØTE 26.AUGUST 2015

STED: SAGAVEIEN 20 kl.18.30

 

SAKSLISTE.

Sak 45/15  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 46/15  Godkjenning av protokoll fra siste styremøte. Orienteringsaker.

Sak 47/15  Økonomisk status

Sak 48/15  Skaftnes 2016. Evaluering.  Fastsetting av dato og tema.

Sak 49/15  Aktivitetsprogram høst 2015.

Sak 50/15  Fastsetting av tid og sted for årsmøtet 2016. Forslag på kåsør:

                    Jektefart ved Eldar Andersen. Årsmelding på heimesiden.

Sak 51/15  Lovendring ang. valg. § 5 Valg.

Sak 52/15  Eventuelt

Ord for dagen: Karl Bottolfsen

 

Kolbjørn Bugge