Styremøte 25. februar 2015.

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

Sagaveien 20 -  ONSDAG 25.2.kl. 18.30

 

SAKSLISTE:

Ord for dagen: Turid

Sak 11/15  Innkalling og saksliste – godkjenning.

Sak 12/15  Referat fra siste styremøte. Referat fra årsmøtet. Orienteringssaker

 Sak 13/15  Konstituering av styret. Det velges nestformann og sekretær.

                    Valg av arbeidsutvalg.

Sak 14/15  Evaluering av årsmøtet. Gjennomgang av saker som skapte  

                    diskusjon.

Sak 15/15  «Internsaker» vi må arbeide med i 2015

Sak 16/15  Vi ser på aktivitetsprogrammet 2015

Sak 17/15  Undergruppene: Vi ser på arkiv- og slektsarbeid i 2015. Planer.

Sak 18/15  Eventuelt. Møteplan 1.halvår. Forslag neste møte: 25.3.

Meld gjerne saker inn på forhånd  til leder.

 

Kolbjørn Bugge