STYREMØTE 14.JANUAR 2015

Første styremøte i 2015 avholdes i Sagaveien 20 onsdag 14.januar kl. 18.30.