ÅRSMØTE ONSDAG 28. JAN. 2015 KL.19 SURPRISE, LEKNES

SAKSLISTE:

!.  Åpning ved leder

2.  Konstituering

3.  Årsmelding 2014

4.  Regnskap 2014

5.  Kontingentfastsetting 2015

6.  Budsjett 2015

7.  Arbeidsplan 2015

8.  Innkomne saker

9.  Lovendring

10.Valg etter vedtektene

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til VHL, Sagaveien 20, 8370 Leknes

eller som e-post: vhl@live.no innen 14.januar.