STYREMØTE I VHL

Neste styremøte i Vestvågøy Historielag er 19.november kl 18.30

i Sagaveien 20.

Saksliste:

Ord for dagen.

Sak 50/14  Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 51/14  Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

Sak 52/14  Orienteringssaker

Sak 53/14  Kapitalkonto.: Penger til Berg-arkivet og innspilling av lokal Folkemusikk

Sak 54/14  Orientering om salg av kalendere og årbøker. Utsending til medlemmer m.m.

Sak 55/14  Oppsummering av aktivitet 2014 og nye aktiviteter i 2015. Tanker om neste års drift.

Sak 56/14  Åremelding 2014

Sak 57/14  Orientering om medlemsstatus. Forslag til kontingent 2015

Sak  58/14  Eventuelt

 

Bursdagskaffe og-kake.