Styremøte 8. oktober kl. 18.30 i Sagaveien 20.

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 8.OKTOBER 2014 KL.18.30

STED: Sagaveien 20

SAKSLISTE:

Sak  40/14  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak  41/14  Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

Sak  42/14  Orienteringssaker

Sak  43/14  Skaftnesdag 2015. Brev fra Museum Nord

Sak  44/14  Fullmakt til å nettbankdisponere driftskonto i VHL

Sak  45/14  a. Aktiviteter høst 2014. b.vinter/vår 2015. Idebank.

Sak  46/14  Berg-arkivet – sluttføring og økonomi

Sak  48/14  Årets pakkeaksjon av årbøker/kalendere og utsending /

                     utlevering.

Sak  49/14  Fastsettelse av årsmøte 2015. Neste styremøte og jule-

                     avslutning.

Sak  50/14  Eventuelt.

 

Kolbjørn Bugge

NB! Meld fra om det er noe dere vil ta opp på styremøtet.