STYREMØTE 13. august kl. 18.30 i Sagaveien 20

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG
Tid: Onsdag 13.august 2014 kl. 18.30.
Sted: Sagaveien 20.
SAKSLISTE:
Sak  33/14  Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak  34/14  Godkjenning av protokoll fra styremøte  21.mai. Orienteringssaker.
Sak  35/14  Evaluering av aktiviteter siden siste styremøte
Sak  36/14  Oppsett og tidfesting av høstens aktiviteter. Program.
Sak  37/14  Momsregistrering.
Sak  38/14  Oppfølging av ikke avsluttede saker.
Sak  39/14  Mulig Islandstur 2015?
Sak  40/14  Eventuelt