Konstituerende Styremøte 19.2.2014 kl 18.30 i Sagaveien 20

~STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG.
19.2.2014 kl. 18.30 i Sagaveien 20.
SAKSLISTE:

Sak  8/14.   Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak  9/14.   Konstituering av styret.
Sak 10/14.  Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.1. og årsmøtet 29.1. Orienteringssaker.
Sak 11/14. Styremedlem i valgkomiteen (og varamedlem).
Sak 12/14. Forsikring av utstyr i lagets eie.
Sak 13/14. Aktiviteter2014.
Sak 14/14. Grunnlovsjubileet 1814-2014.
Sak 15/14. Prisliste kalendere og årbøker.
Sak 16/14. Eventuelt.