ÅRSMØTE 29.JANUAR 2014 KL.19 PÅ SURPRISE, LEKNES

SAKSLISTE:

1.  Åpning ved leder.

2.   Konstituering - valg av møteleder og sekretær

3.   Årsmelding 2013

4.   Regnskap 2013

5.   Kontingent 2014

6.   Budsjett  for 2014 

7.   Aktivitetsplan 2014

8.   Innkomne saker

9.   Lovendring

10. Valg etter vedtektene.  

Sigfus Kristnannsson, leder i Lofoten Turlag, viser bilder og forteller om historiske muligheter på Island. Innslag fra VHL`s tur til Bolungarvik i 2013.

Robert Solberg m/fl. gir oss smakebiter fra samlingen av folkemusikk fra Vestvågøya.