Styremøte i Sagaveien 20 23.10.13 kl 18.30

STYREMØTE 23.10.2013 KL 18.30 I Sagaveien 20

Saksliste;

39/13 Godkjenning av innkallling og saksliste

40/13 Godkjenning av referat fra siste møte. Orienteringssaker.

41/13 Temakveld om Islandsturen 30.10

42/13 Aktiviteter fram til årsmøtet 2014.

43/13 Møte med kasserer: medlemsstatus,fakturaordning, nettbank.

44/13 Eventuelt

Håper at kasserer også kan møte på styremøtet.

Kolbjørn