Styremøte 21.08.2013

Styremøte onsdag 21. august 2013 kl. 18.30 i Sagaveien 20.

SAKSLISTE:

Sak /13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak / 13 Godkjenning av referat fra siste styremøte. Orienteringssaker.

Sak /13 Kalender 2014

Sak /13 Minnesteinen og Islandsturen- kort evaluering

Sak /13 Aktiviteter høst 2013

Sak /13 Heimesiden: oppdatering .

Sak /13 Lagsarbeidet framover: styret, undergruppene og regnskap

Sak /13 Eventuelt.

 

Kolbjørn Bugge

leder