Styremøte 22. mai 2013.

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

Onsdag 22.mai kl. 18.30 i Sagaveien 20

SAKSLISTE:

Sak 23/13  Innkalling og saksliste

Sak 24/13  Styreprotokoll fra siste møte/ Orientering

Sak 25/13  Avduking av minnestein over Turid Sundfylleren

Sak 26/13  Økonomisk støtte til Islandstur

Sak 27/13  Skaftnesdag – orientering

Sak 28/13  Arbeid på gang  - status

Sak 29/13  Sommer- og høstaktiviteter

Sak 30/13  Eventuelt