Styremøte 27. februar 2013

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

Onsdag 27.2.2013 kl. 18.30 i Sagaveien 20.

SAKSLISTE:

Sak 8/13: Godkjenning av saksliste og innkalling

Sak 9/13: Konstituering av styret

Sak10/13: Protokoll fra årsmøtet 2013

Protokoll fra styremøte 16.1.2013

Orienteringssaker

Sak11/13: Regler for salg av årbøker/kalendere

Sak12/13: Retur av bøker og utskriving av kreditnota/klagesak

Sak13/13: Gjennomgang av aktivitetsplan vinter/vår/sommer 2013

Sak14/13: År for år i Vestvågøy. Et pilotprosjekt i samarbeid med

Lofoten Bygdefilmfest 2013.

Sak15/13: Høringsuttalelse om navneforslag.

Sak16/13: Eventuelt

Kolbjørn