Årsmøte.

ÅRSMØTE

ONSDAG 30.JANUAR 2013 KL 1900

Surprise, Leknes

 

Saksliste

1. Åpning ved leder

2. Konstituering

3. Årsmelding

4. Regnskap for 2012

5. Kontingentfastsetting 2013

6. Budsjett for 2013

7. Arbeids- og aktivitetsplan 2013

8. Innkomne saker

9. Lovendring

10.Valg etter vedtektene

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til VHL, Sagaveien 20, 8370 eller e-post:

 

vhlsaga@online.no innen

15.januar 2013