Styremøte

VESTVÅGØY HISTORIELAG

INNKALLING TIL STYREMØTE ONSDAG 16.01.2013

KL 18.30 I SAGAVEIEN 20.

Saksliste:

SAK 1/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

SAK 2/13

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

Orienteringsaker

SAK 3/13

Årsmelding 2012

SAK 4/13

Regnskap 2012 og budsjettforslag 2013

SAK 5/13

Forslag på kontingent for 2013

SAK 5/13

Årsmøtet 2013. Møteledelse og sekretær. Ev. innkomne saker

og lovendring. Valgkomite.

 

SAK 6/13

Eventuelt

 

Kolbjørn Bugge

Leder VHL