Styremøte 18. oktober kl. 18.30.

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

TORSDAG 18.OKTOBER 2012 KL 18.30 I

SAGAVEIEN 20.

SAKSLISTE:

Sak 61/12  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 62/12  Godkjenning av referat fra siste styremøte

Sak 63/12  Referater

Sak 64/12  Turid Sundafylleren – minnestein. Videre arbeid.

Sak 65/12  I Vesterled sommeren 2013. Orientering om mulig   reiserute og pris.

Sak 66/12  Aktivitetsideer

Sak 67/12  Undergruppelederne har ordet.

Sak 68/12  Eventuelt.

 

Kolbjørn  Bugge