STYREMØTE

STYREMØTE I VESTVÅGØY HISTORIELAG

ONSDAG 29.AUGUST KL 18.30. Sagaveien 20.

SAKSLISTE:

Sak 53/12 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 54/12 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

Sak 55/12 Referater

Sak 56/12 Ola Berg arkivet.

Sak 57/12 Temakveld om Kåre Ringstad

Sak 58/12 I vesterled til Island.

Sak 59/12 Slektsarbeid

Sak 60/12 Høstaktiviteter

SAK 61/12 Eventuelt.

 

Kolbjørn Bugge

Leder VHL