STYREMØTE

Vi forbereder Skaftnesdagen 17.juni, kalenderutgivelse og program for høsten.