Styremøte.

Det blir styremøte torsdag 3. mai kl. 18.30 i Sagaveien 20, Leknes. 

 

Saksliste:

Sak 37/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 38/12 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte

Innkommet post, Orientering .Evaluering.

Sak 39/12 Regler ang. søknader om tilskudd fra andre lag, foreninger

mm.

Sak 40/12 Fotoarkivet. Avtale med Vestvågøy Kommune

Sak 41/12 Skaftnesdagen. Orientering.

Sak 42/12 Aktiviteter

Sak 43/12 Tanker omkring salg av kalendere og bøker.

Sak 44/12 Eventuelt

 

Kolbjørn Bugge