Kalendermøte i Fotogruppa.

Møtet utsettes. Ny beskjed kommer senere.