Styremøte - utsettes til 10. april.

Styremøtet som var satt til 29. mars 2012 utsettes til 10. april kl. 18.30. Sagaveien 20, Leknes.

 

Saksliste.

Sak  26/12   Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak  27/12   Protokoll fra styremøte 15.februar 2012

                    Postkassen! Referater.

Sak  28/12   Evaluering ”Folkemusikk gjennom 100 år i Vestvågøy”

Sak  29/12   Havskillemerkene. Statusrapport

Sak  30/12   Tur til Hamsunsenteret 29.april – orientering

Sak  31/12   Flygelaksjonen Stamsund Kirke

Sak  32/12   Aktivitetbildet for styret og undergruppene

Sak  33/12   Kulturminnedagene 4.9.sept.

Sak  34/12   Fotoarkivet/kontraktforslag

Sak  35/12   Eventuelt
 

§ 2 pkt.e: Lederne i underutvalgene innkalles til møtene og møter etter ønske /behov med tale- og forslagsrett.

 

Kolbjørn Bugge

Leder VHL