Referater

Referater må legges inn på en bestemt måte for å vises rett.

1. Det er to måter å legge til referater på. Den første ved å trykke på "Referat" i "Vedlikeholdsmenyen" til venstre her, under "Legg til innhold". Den andre ved at man går til siden som inneholder den type referat man skal legge inn. Der finner man en lenke som heter "Opprett underside", som vist på bildet under.

 

2. Skriv inn referatet.

3. Dette punktet gjelder kun for måte 1! Koble det til rett bokstruktur. Bildet under viser hvor du skal trykke. Velger "Bok" som "Referater" og "Overordnet element" som "Styremøter", hvis det er et styremøtereferat som skal legges inn.

 

4. Trykk lagre.

5. Sorter referatet. Velg bokbehandling til venstre. For referater, trykk på "redigere rekkefølge og titler". Der kan man nå dra de ulike referatene under hver type slik at de står i kronologisk rekkefølge. Nye referater havner nederst i sin gruppe.