Forfremme en nyhet

Hvis en nyhet har særlig interesse over en lengre tid kan det være aktuelt å la den stå fremst blant nyhetene uansett om andre nyheter kommer i ettertid. Dette gjøres ved å velge "Klistre på toppen av lister" som finnes et stykke under feltet der du skriver.

Her kan man også velge å ta bort en publisert nyhet/side, som da bare blir tilgjengelig for de som kan legge til innhold på hjemmesiden. Nyttig for å kunne jobbe med noe og fortsette senere uten at andre kan lese det i mellomtiden.