Dialektforskeren fra Gimsøy

For å legge til aktiviteter, velg "Aktivitet" under "legg til innhold" i menyen til venstre som heter "Vedlikehold". Der fyller du inn tittel og tekst, i tillegg til dato og klokkeslett. Vanskeligere er det ikke, og nå vil det vises på forsiden. Legg til flere hvis ønskelig.

Det er ordnet slik at alle aktiviteter 6 uker fram i tid vises, mens de som har skjedd blir fjernet automatisk. Si i fra hvis det er ønskelig å endre noe av dette slik at f. eks. 3 måneder fram i tid vises.

Hvis ingen aktiviteter er lagt inn for de neste 6 ukene, kommer følgende tekst opp i stedet: "Ingen planlagte aktiviteter de nærmeste 6 ukene".