Historievandring til Sversvika med arkeolog Caroline Fredriksen.

 

VELLYKKET TEMATUR TIL SVERSVIKA.

Onsdag 17.juli hadde Vestvågøy Historielag og Lofoten Turlag gleden av å invitere til lokalhistorisk vandring til Sversvika, som ligger på utsiden av Offersøya  på Vestvågøy. Ekstra gledelig var det å ha med arkeolog Caroline Fredriksen, som er født og oppvokst på øya. Hun bor nå i Trondheim, men hun bruker sommerferien sin til  bl.a. lede ettermiddagsturen med 95 deltakere.

Turen var et ledd i å opplyse mer om et av de mange  unike kulturminner på øya. Med økende interesse for vår natur fra turister og lokalbefolkning, er det naturlig at slike steder blir utsatt for slitasje og til dels uvettig bruk av registrerte og vernede kulturminner. Dette vil historielaget og turlaget sammen med flere søke å endre på gjennom skilting med opplysninger og omlegging av turstier.Vi ser at det flyttes på stein, grilles og teltes i eller nær disse tuftene. Skiltingen av kulturminnene koordineres av Vestvågøy Kommune, der også Museum Nord og Nordland Fylkeskommune er med.

Bosetningen i Sversvika har sansynligvis vært sesongbetont etter det som tuftene kan fortelle, og nærheten til havet og fangst av fisk har nok vært en av årsakene til bosetningen. Kulturminnene  her er hovedsakelig fra steinalderen, men også fra jernalderen. I steinalderen har trolig havet stått 6-7 meter høyere slik at hustuftene lå rundt en bukt, og Offersøya var trolig en egen øy. Sversvika inneholder også tufter fra en nyere husmannsplass da «Jan i Sversvika» bodde der.

På turen fikk vi se og høre om det som var viktig i kulturminnesammenheng. Hellarene ble i denne omgang ikke besøkt. Det ble til slutt mulig å stille spørsmål bl.a. om navnet. En teori er at førsteleddet Svers- kan være beslektet med sverve «svinge» tilvist til tøffe strømforhold utenfor vika. Kaffepausen ble også fin med god utsikt i alle retninger, ettermiddagsol i fjellet i øst og havet i vest.

Velger å nevne at vi hadde med oss på turen sønn og sønnesønn av Kåre Ringstad. Kåre brukte mye tid i denne vika. Mange har vel vært på tur med han her.

Vi takker Caroline Fredriksen som god ledsager, og vi håper å få gleden av hennes historiekunnskaper på senere turer. Vestvågøy Historielag og Lofoten Turlag takker alle deltakerne som var med.

Kolbjørn Bugge

Leder VHL

Bildene er tatt av Sigfus Kristmannsson