JERNALDERFOLKET VED BUKSNESFJORDEN

Et havsamfunn i jernalder og vikingetid.

VHL minner om at Caroline Fredriksen holder sitt innlegg om overnevnte tema på Borg i

Auditoriet 3.januar kl 18.30 (inngang glasshuset) Kr.100 i inngangsbillett.