Vise- og hyggekveld i Slydalen

Onsdag 7.september kl 19.30 arrangerer vi vise- og hyggekveld i Slydalen hos Kjell Thore.

Kaffesalg.