SJELDNE DØPENAVN OG QUIZ AV GAMLE LOKALE ORD

Sted: SANS OG SAMLING LEKNES ONSDAG KL.19

1.AVD.: Døpenavn ved Kirsti Arctander

Pause

2.AVD.: Quis

Salg av kaffe , kaker m.m.