ARRANGEMENT MED "SPROSSA" OG FORTIDSMINNEFORENINGEN PÅ BALLSTAD 21.MAI

Vestvågøy Historielag gjør medlemmene oppmerksom på dette arrangementet som handler om å ta vare på den lokale kulturarv, som også er

Fortidsminneforeningens formål. Kåsør er Else "Sprossa" Rænnevig.