TEMATUR TIL KARTNESET OG KARTFJORDEN 29.6.

Sammen med Lofoten Turlag arrangeres tematur til Kartneset og Kartfjorden den 29. juni

Oppmøte Kartneset kl.11.30.

Turleder for Historielaget er Svein Kongsjord og for Turlaget er Lill Kartfjord og Harald Eilertsen

Vi stopper på Kartneset, parkerer der og her vil Svein gi en historisk oversikt over aktiviteten der.

Vi drar så videre inn til Kartfjorden for stopp og oppdatering. Kaffepause, så ta med kaffe og mat

som vanlig på slike turer. Etter dette stoppet tar Turlaget over og loser de sprekeste over fjellet.

Velkommen til siste tematur før sommerferien.

Neste tur blir den 17.8. og også i samarbeid med Turlaget og

vi forflytter oss til Vonheim, Ramberg og Kleiva i Borge. Her blir Harald Eilertsen turleder.