av Steinar Nilsen, 14. januar, 2022

Årsmøte 2022 avvikles torsdag 21. april kl. 1800 på Sennesvik Grendehus.
(Ved ankomst Sennesvik fra Ramsvik, ta til høyre mot Ure ved veikrysset.
Etter 3-400 meter, ta til høyre og da ligger Grendehuset rett frem)
 

av Steinar Nilsen, 14. januar, 2022

 Husk å alltid klikke på  "Uthevet Overskrift" på hvert innlegg på hjemmesiden for å lese hele innlegget og eventuelt åpne en link.