Styret i Vestvågøy Historielag 2020

Har du tilbakemeldinger ring eller send e-post til noen i styret.

Funksjon Navn Adresse Kontakt
       
Nestleder Eldar Stig Andersen Uttakleivveien, 8370 Leknes Tlf.: 45891804

Kasserer/regnskapsfører

Lisbeth Klausen

Fygleheia 12, 8370 Leknes

 Tlf: 90012508
Styremedlem Tore Haug Gjerneshaugen 13, 8373 Ballstad Tlf.: 90519979
Styremedlem Steinar Nilsen Haverringen 1449.8360 Bøstad

steinar844@gmail.com  

95239525

Sekretær Anita Dunvold Vikingeveien 271, 8360 Bøstad   Tlf. 94277989
       
Revisor Arne Christoffersen    
Revisor Roy Grønbech    

Varamedlem

Kjell Oscar Straum    
Valgkomite Søren Fr. Voie    
  Inge Elvebakk    
  May Jakobsen    
       
Nestleder Eldar Stig Andersen fungerer som leder p.t. og fram til årsmøtet er avholdt.