Vandring på Ballstadøya. 30.04.2006

Værgudene sammen med Jørgen og Rolf Jentoft gjorde turen til en helt spesiell opplevelse for de om lag 45 deltakerne som hadde avsatt den flotte dagen til å innhente informasjon av både gammel og relativt ny aktivitet på Ballstadøya.

Omvisningen startet med å presentere et nytt foto av Ballstadøya og sammenligne dette med et gammelt foto fra begynnelsen av 1900-tallet. Det gamle fotoet viste i første rekke havneområdet med gamle båter på vågen. I denne forbindelse viste Svein Kongsjord gode kunnskaper om de gamle båttypene.
Fra Allmenningskaia gikk turen opp til Gløsen (navnet er avledet av glo eller stirre) som er et gammelt utkikkspunkt. Her finner vi minnestøtta over omkomne på havet. Denne støtta ble reist av Fiskarlaget i 1947. På veien ut til Hattvika passerte vi den gamle telegrafbygningen der det i sin tid var montert den første fyrlykta på Ballstad. Historien til dette bygget ble behørig avdekket av både Jørgen og Rolf.
Turdeltakerne fikk også innføring i et forskningsprosjekt som har som mål å kunne begrense markangrep på tørrfisken under tørkeprosessen. Dette synes å kunne bli noe nær en revolusjon i tørrfiskproduksjonen om man når fram til et positivt resultat.

Turen videre ut mot trandamperiet i Hattvika gikk forbi noen gamle rorbutufter. Ute på Hattvikholmen fikk turdeltakerne en solid innføring i tranproduksjonens finesser, og hvordan den nye teknikken styrer hele produksjonsanlegget. En stor overraskelse var det nok for de fleste at Møllers tran kommer fra anlegget på Hattvikholmen. Produksjonssapparatet ble presentert av Rolf.

Galgholmens bakgrunnshistorie forteller at denne holmen i sin tid ble benyttet i forbindelse med rettergang og korporlig avstraffing etter lovbrudd. Rester av menneskelevninger var også blitt funnet i området, kunne Jørgen fortelle.

En velfortjent kaffepause på "solsida" av øya i et aldeles nydelig vårvær la ingen demper på deltakernes humør.
Etter å ha utvekslet erfaringer og gamle minner, gikk turen via en "transportetappe" gjennom tett granskog til nordenden av øya, der vi med selvsyn kunne se rester etter en rekke gamle gravhauger (ca. 30 i alt, kunne Jørgen fortelle). Haugene var nok i de fleste tilfelle allerede åpnet, men noen uåpnete skulle også finnes. Siste stopp på turen var et gløtt inn i familiens Jentofts hytte. Inne i hytta fortalte Jørgen at han etter et innbrudd fikk Hans Gjertsen (smeden fra Sund) til å smi en "tro kopi" av selveste G-Erik. Siden figuren kom til hytta, har hytta ikke hatt besøk av uvedkommende.

Siste post på omvisninga var et besøk i naustet der en åttring fra slutten av 1800-tallet var oppbevart. Rolf fortalte en knakende god historie om fargesammensetningen på denne åttringen og hvordan båtens farger falt sammen med fargene i det italienske flagget. Historia hadde i sin tid skapt stor munterhet hos italienske handelsforbindelser.

Historielaget takker både Jørgen og Rolf Jentoft for en minnerik tur på Ballstadøya.

Alle foto: Sverre Gulbrandsen.