Vårtur til Vestresand og Sandøya. 24.05.2009

Søndag 24. mai.
Vårtur til Vestresand og Sandøya.

VÅRTUR MED HISTORISK SUS.

Vestvågøy Historielags vårtur ble lagt til Vestresand og Sandøya som tilhørte tidligere Borge Kommune. Det har lenge vært interesse for en tur dit på grunn av det historiske som spesielt gjelder Sandøya og Borgvær.

Det var godt turvær og stort oppmøte ved Vestresand Handel søndag 24.mai. Gruppen samlet seg på kaia for å få en orientering om stedet Vestresand gjennom kjentmann Ottar Sand, som kjenner stedet godt og som har drevet fiskebruk og handel der i årtier. Senere gikk turen til Sandøya med vandring først på nordsiden fram til vorren på stedet som kalles Hunden. Sammen med Bård Børresen og Asbjørn Gabrielsen fikk deltakerne en innføring i gammel bosetning, om byggingen av en utrolig fin vorr og om veibyggingen og mye mer. Kaffepausen gjorde godt før turen gikk videre til sørenden av øya, forbi muren av den gamle skolebygningen og til vika i sør. Her kunne vi se murene etter rorbuer, få en god orientering om seilingsforholdene i området, om forlis og se over til tuftene på Borgvær.

Historielaget vil komme med en noe fyldigere omtale fra turen ved en senere anledning, men allerede nu er det lagt inn bilder på lagets hjemmeside.

Laget takker for stort frammøte av historieinteresserte deltakere fra Vestvågøy, men også fra nabokommuner, og vi takker ledsagerne Sand, Børresen og Gabrielsen for god orientering, noe som ble belønnet med historielagets kaffekrus. Det passet godt å avslutte turen med en hyllest til landet vårt ved å lese Anders Hovdens ”Mitt land”.

Kolbjørn Bugge

Leder

Se bilder fra turen under.

Bra oppmøte på historielagets første tur i 2009. Her utenfor butikken på
Vestresand.

 

Turen startet med en orientering nede på kaia.

Leder i Vestvågøy Historielag, Kolbjørn Bugge, og kjentmann Ottar Sand.

Asbjørn Gabrielsen, kjentmann.
 

Bård Børresen, kjentmann.
 

 

 

 

Ei ensom låvebru på Sandøya.

 

Kaffepause i fjæra.

 

 

 

Svein Kongsjord hadde også interessante opplysninger.
 

Ottar Sand mottok historielagets krus som takk for interessant orientering.
 

Asbjørn Gabrielsen fikk også krus.