Tur til Uttakleiv 13.06.2011

Tur til Uttakleiv 13. juni. Kjentmann var Ståle Olsen.

Vestvåøy Historielag (VHL) hadde 2. pinsedag annonsert tematur fra Haukland til Uttakleiv.

En grå morgen ble etter hvert til en fin, fin turdag. Turen gikk langs den gamle veien forbi Tåa og videre fulgte vi den gamle rideveien over Kleiva og ned til Haukland. Uttakleiv kan ha hatt bosetning så tidlig som 5 -600 år etter Kristus, men dukumentasjon over faktisk bosetning finnes først tidlig på 1600-tallet. I Aslak Bolts jordebok skrives navnet bl. a. slik: Utan Kleiff, senere ble det Uden Kleff, så Ytterkleff og omkring 1720-årene Yttre Klev. I dag skrives navnet Uttakleiv og betyr etter Oluf Ryghs opptegnelser fra ca. 1900, stedet utafor Kleiva. Ser vi på naturforholdene er det ikke vanskelig å skjønne at mennesker slo seg ned på stedet, kort vei til fiskeplassene og mulighet for enkelt jordbruk i næringsrik jord. I 1935 hadde Uttakleiv 145 innbyggere. I dag et innbyggertallet på knapt 30 personer.


Meget dyktig og velinformert guide på turen var Ståle Olsen, som i dag har og lenge har hatt en svært sentral rolle i grendelaget på Uttakleiv. Totalt møtte om lag 50 turgåere opp til denne vandringa. Et meget hyggelig deltakertall på en heller grå morgen som etter hvert ble til en svært behagelig tur over Kleiva. Nestorene i denne gruppa var Karl og Bernharda Klevstad. Han har forøvrig nettopp feiret sin 85-årsdag, intet mindre enn imponerende.


På turen ble vi informert om arbeidet med rasforebygging av den gamle veien så lenge den var åpen for trafikk av kjøretøyer. Allerede i 1934 var arbeidet med veien i full gang, og dette arbeidet ble avsluttet i 1947. Hver eneste tur langs denne veistrekninga var så lenge veien var åpen, risikofyllt, spesielt var det alltid stor spenning når skolebussen skulle passere dette området. I vinterhalvåret hendte det ikke sjelden at bygda var avstengt fra resten av omverden i kortere eller lengre perioder på grunn av værforholdene. Bygda opplevde "en ny vår " da tunnelen ble åpnet i 1998.


Det ble i tidligere tider en strabasiøs tur til fots rundt Tåa og ikke alle lyktes. Mangt en drama har utspunnet seg på denne strekninga vinterstid, noe navnet "Ågothellaren" er et bevis på. Navnet skal tilsi at det var en kvinne som ikke maktet turen, og Ståle forteller at hun en vinterdag frøs i hjel under denne flate helleren.

Utafor Uttakleiv ligger Æsholmene som i lang tid var tilholdssted for fiskere i lengre eller kortere perioder. Det ble bygd landingsplasser på holmene, noe som gav mulighet for å komme i land om ikke været var for voldsomt. Skikkelige rorbuer ble bygd omkring 1850. Aktiviteten ute på holmene fortsatte til ut på 1900-tallet, men ble da nedlagt på grunn av manglende støtte til havn.
Ekstra ros til innbyggerne på Uttakleiv med Ståle Olsen i spissen, som har lagt ned mye arbeid for å ta vare på, og gjøre turen forbi Tåa og frem til Uttakleiv særdeles trivelig ved å gruse veien, etablere bålplass med bord og sitteplasser under en berghellar. Vi lar oss imponere!


Det gamle skolebygget ble påbegynt som dugnadsprosjekt fordi man ønsket å unngå den farlige veien rundt Tåa. Bygget sto ferdig i 1929. Skolen ble nedlagt i 1964, og elevene ble nå busset til Leitebakken skole. I dag er bygget grendehus og gjennomgår for tida renovering.
Utafor skolen tok turgåerne en velfortjent kaffepause og fikk også fyldig informasjon fra Ståle om arbeidet med bygget.
Her ble han også tildelt Historielagets krus som takk for fyldig informasjon om bygda Uttakleiv.


Den gamle veien, 6 kilometer lang med 17 kurver, over Kleiva er for tida under restaurering. Det er fraktet opp grus med så vel kjøretøyer som med helikopter, og veien er i dag både tørr og behagelig som tursti. Ståle fortalte også episoder fra krigsårene når innbyggerne arrangerte dans oppe på et bergplatå et stykke oppe i traséen. Tyskerne hadde selvfølgelig lagt ned forbud mot slike arrangement, men bygdefolket stilte med vakter som fortalte når "fienden" var underveis. Slik kunne man til en viss grad leve et nokså trivelig "friluftsliv" i bygda. Dansetilstelninger foregikk også ved skolen og nede i strandsonen.


Restaureringa av veien over Kleiva skal fullføres. Midler er blitt bevilget, og planene er i ferd med å ta form, Det står stor respekt av det arbeidet som grendelaget og Ståle Olsen gjør for å bevare Uttakleiv som et levedyktig samfunn, og vi i Historielaget setter umåtelig pris på hans fyldige informasjon og det at han var villig til å stille opp for oss.

Takk til alle deltakerne for en trivelig tur!

For VHL

Karl Johan Solheim