Alltid noe å lære i Holsøya. 4. mai 2011

ALLTID NOE Å LÆRE I HOLSØYA.


Johan Sirnes i aksjon.

Den 4 mai arrangerte Historielaget tematur til Holsøya, et sted der både historieinteresserte og turglede kan kombineres. Laget har tidligere arrangert turer til Hosøya, men det er alltid noe nytt å oppdage på en vandring der.
Et 20-talls interesserte møtte opp ved Fygle Skole kl 18 og trosset litt gråvær og regn, som imidlertid ikke la noen demper på turen. Johan Sirnes var god ledsager på turen.
På turen fikk vi en oppdatering på den aktivitet som har vært her. Turen gikk forbi Holsmoa/Holsneset der Nord-Norges største nausttuft finnes. 44 meter og fra Vikingetiden. Videre fikk vi beskue en del av de 60 jernaldergravrøyser av ulike typer, mange med bautasteiner, som er en rått tilhogd minnestein. De norske bautasteiner er tidfestet fra eldre jernalder. Etter kaffepausen var det mulig å gå over fjæra til den ytre del. Videre gikk turen østover over fjæra mot Bergsiden for å se på nausttufter der. Vel tilbake ved skolen fikk Sirnes sin takk med overrekkelse av lagets krus.
Historielaget takker for oppmøtet for å gjennomføre turen.

Kolbjørn Bugge
Leder VHL