Temakveld: Sjeldne fornavn - 4. mai 2016.

SJELDNE OG GAMLE FORNAVN MED GEOGRAFISK FORDELING.

 

Temakvelden til Vestvågøy Historielag på Sans og Samling onsdag den 4.mai ble en god historisk vandring i sjeldne og gamle  fornavn brukt her i landet, men mest interessant var å få satt fokus på vår egen  landsdel og særlig Vestvågøy.  Det var Kirsti Arctander som fortalte fra sitt arbeid og sin samling som korrigeringsansvarlig i DIS Gravminner.  Hun er også leder for slektsgranskingen i Historielaget.

Med bakgrunn i folketellinger, bl.a. 1900, fikk vi  innblikk i noen spesielle og sjeldne navn som kunne knyttes til ulike deler av landet. Dette var en mer interessant måte å vinkle temaet på, og en generell oversikt over sjeldne navn kan vi kanskje få ved en senere anledning.

Hva er så et sjeldent fornavn? Kirsti  har valgt å ta  utgang i at alt over 100  like navn ikke er sjelden. Hans og Anna var f.eks. navn som var av de mest brukte, mens Englikke, Ibert og Klauton var av de aller minst brukte og  knyttet til vårt distrikt. Jeg vil ikke gå inn på de ulike eksempler som ble brukt, men bare nevne at flere sjeldne navn går igjen i ulike geografiske områder. For oss er Borge et slikt område.

Innlegget var meget godt og oversiktlig, og det burde ha vært hørt av flere enn de som møtte opp. Kanskje får vi en ny anledning senere. En stor takk til Kirsti for formidlingen av et spennende tema.

Til slutt ble det foretatt en Quiz med gamle, lokale ord. Det er alltid interessant å gå tilbake i tid for å høre hva nåtidens sitter igjen med av kunnskap på dette felt. Her er det også ulike tolkninger på ordene, og det fine var at alle var med i samtalen som fulgte. Det må også sies om første delen av temakvelden.

I det hele velger jeg å kalle temakvelden for vellykket, men skal Historielaget fortsette med temakvelder, er det ønskelig med flere deltakere.

Kolbjørn Bugge

Leder VHL