Minnestein over Turid Sundfylleren

AVDUKING AV MINNESTEIN VED RÅDHUSET PÅ LEKNES.

Den 8.juni  ble det avduket en minnestein over landnåmskvinnen Turid Sundfylleren fra Hålogaland, som i begynnelsen av 900-tallet dro til nordvest –Island for å ta seg land der. Bolungarvik er stedet i Isafjord. Historielaget  fant å sette en minnestein på plenen foran Rådhuset på Leknes. Stein ble hentet fra Uttakleiv, bronsetavle bestilt og alt var klart til denne dagen.

 

Avdukingen , som for øvrig skjedde på en regnfylt dag, startet kl.15 ved at Mannskoret Lofotr sang Trygve Hoffs  «Nocturne i nord». Orientering om landnåmskvinnen ble foretatt av leder i historielaget, Kolbjørn Bugge, som trakk fram kvinners posisjon i det gamle norrøne samfunn . Turid var en av de som virkelig hadde mektig posisjon i samfunnet der, og dette kan man lese mer om i professor Alf Ragnar Nielsens bok. Hun kunne den gang organisere sin egen utvandring fra Hålogaland til Island og senere organisere fiskeriene i Isafjord. Ingen vet hvor hun kom fra i Hålogaland, men en minnestein her i Vestvågøy (Lofotr) har hun fått i «et arkeologisk eventyrland» .

 

28. juli i fjor ble det i Bolungarvik avduket et minnesmerke over det kjente eddadiktet Voluspå. Ingen er vel sikker, men det settes i forbindelse med henne og/ eller sønnen Volu-Stein. Sønnens navn betyr at han var sønn av en volve, så var vel Turid en volve å regne. Det ble derfor fortalt og lest fra Voluspå av Turid W. Pedersen, sekretær i historielaget.

 

Deretter sang mannskoret «Norges Fjelde» og «I midnattsolen», før idemakeren til det hele, vår lokale skald, Ernst Zackariassen, leste sin egen prolog for anledningen. En stor takk rettes til Ernst for en fin prolog.

 

Leder i historielaget leste hilsen fra den islandske ambassade i Oslo, og ordfører Jonny Finstad takket for dette minnesmerket, som er et lite smykke foran Rådhuset.

 

Avdukingen foretok Turid W.Pedersen og Gunn Silsand Bugge, begge fra styret i historielaget.

 

Historielaget vil takke for at vi fikk hente en passende stein fra Uttakleiv, for velvilje med transporten  av John Johansen, samt påsetting av plate av Daniel Westgård.

Laget har video-opptak av sermonien ved Sverre Gulbrandsen (fotogruppa), som vil bli tilgjengelig senere og som blir tatt med til Island når laget 2. juli legger turen til Bolungarvik i Isafjord for der å treffe historieinteresserte venner. Nye band knyttes mellom landene.

 


Historielagets leder, Kolbjørn Bugge og sekretæren i laget,
Turid Wenche Pedersen.


Mannskoret Lofotr framførte noen sanger.


Ernst Zackariassen leste en selvskrevet prolog om Turid Sundfylleren.


Ordfører Jonny Finstad takket for minnesteinen fra historielaget.


Fra venstre: Leder Kolbjørn Bugge, styremedlem Gunn Silsand Bugge,
initiativtaker Ernst Zackariassen og sekretær Turid W. Pedersen.