Tur til Brandsholmen ved Mortsund 28.05.2007

Eivind Bolle var kjentmann.

Alle foto: Sverre Gulbrandsen.