Styremøte 9. juni 2011

Referat fra styremøte 9. juni 2011

Til stede: Kolbjørn, Gunnlaug, Gunn, Ottar, Karl Johan, Sverre og Turid.

Møtestedet var den vakre fritidsboligen til Berit og Karl Johan på Vetting, - badet i strålende kveldssol og deilig sommertemperatur. Takk til vertskapet for en flott kveld med interessant orientering om stedet Vetting og god servering!

Sak 33/11 Sakliste og innkalling godkjent.
Sak 34/11 Protokollen fra styremøtet 28. april ble godkjent uten kommentarer.
Flg. opplysninger ble gitt i tilknytning til protokollen:
Sverre har hatt godt samarbeid med Per-Olav Broback Rasch om heimesida vår. Hovedsiden er fornyet. Bilder fra turer og ny logo venter.
Møte med ledelsen på Borg er utsatt til etter 15. juni da åpningen av utbyggingen skal skje.
Venter på svar på søknad om prosjektmidler til registreringen av kvernene.
Sak 35/11 Referatsaker
Arbeidet med havskillemerkene går sin gang. Flere lag og foreninger er involvert. Det krever en del koordineringsarbeid.
Gammelbutikken på Å er åpnet igjen.
Nordisk Film har bedt om opplysninger om Gravdal fra Historielaget i forbindelse med program til ”Åndenes hus”. Ingen involvering fra vår side.
Forskningsprosjekt om Sparebankens historie. Tas opp på første møte til høsten.
Torving på Gjerstad 8. juni.
Sak 36/11 Tematur til Uttakleiv 13. juni
Avtalen med Ståle Olsen som guide er på plass. Start fra Haukland kl 11. Annonseres i Lofot-Tidende 2x, ingen annonse i Lofotposten. Avventer reaksjoner fra publikum på det.
Sak 37/11 Skaftnesdagen 19. juni
Tema: Råstoff fra naturen”. Planleggingen er godt i rute. Dugnad arrangeres tirsdag 14. juni.
Sak 38/11 Uplasserte stednavn - oppfølging
Jobbing med stednavnprosjektet utstår til høsten. Karl Johan vet allerede plasseringen av mange av navnene. Vi leter etter ressurspersoner som kan hjelpe til.
Sak 39/11 Halvårsstatus
Oppsummering av aktivitetene dette første halvåret. Vi sier oss godt fornøyd med aktivitetene. Det har vært godt frammøte på temasamlinger og tur. Krav på kontingenten er utsendt. En del har kommet i retur pga dødsfall eller flytting.
Sak 40/11 Høstprogram
21. aug: tur til Bjørnarøya
Kulturminnedagen kolliderer med kommune-/fylkestingvalget
Kurs i slektsgransking planlegges
Laget skulle gjerne hatt flere personer med kompetanse på bilder og film. Det tas kontakt med kompetente personer på Vestvågøya / Flakstadøya med tanke på ev. kurs
opplæring
Temakveld om folkemusikk v/ Robert Solberg
Gamle aviser, temakveld II v/ Annar Gran
Årboka, kalenderen
Formannen etterlyser flere som kan delta med å skrive referat fra turene våre!!
Sak 41/11 Kalenderen 2012
Siste råutkast før trykking ble vist fra. Mange flotte bilder. Det er en utfordring å skaffe til veie tekst til bildene tidsnok. Det trykkes 1200 eks i år også.
Vi forsøker å få solgt kalendere via for eksempel idrettslag mot at de kan få en del av fortjenesten. Drøftes nærmere til høsten.

Neste møte blir i Sagaveien torsdag 25. august 2011.

Turid

referent