Styremøte 8 mai 2019

REFERAT FRA STYREMØTE 8. MAI 2019

 

Gjerneshaugen 13, Ballstad  kl. 18.30

 

Til stede: Kolbjørn, Gunnlaug, Eldar, Haldis, Tore og Anita

 

Sak  29 /19  Innkalling, saksliste og referat fra styremøte 27.mars 2019.

                    Orienteringssaker.

                     Ingen merknader til innkalling. Saksliste og referat ble godkjent.

 

                        Orienteringssaker:

                       1. Skaftnes.  Vannforsyningen er fremdeles ikke tilfredsstillende.

                        Gunnlaug tar kontakt med Sennesvik grendelag og Husflidlaget for                                et evt samarbeid om  Skaftnesdagene i midten av august.

                       2. E-post fra Sigfus Kristmannsson ang gjenåpning av ferdselsårene fra                             Borge til Valberg. Lofoten Farm Trail 15.juni 2019.  Kolbjørn ber                          Sigfus ta direkte kontakt med Svein Kongsjord for mulig bidrag.

                     3. Det er nå innvilget penger fra Nordland fylke til skilting  ved  

                           Dronninggrava, Einangen                                                                                4. Brev fra Solveig Henningsen ang. minnebautaen over Ola Berg på                 Buksnes kirkegård.  Eldar tar kontakt med Strømsnes.

 

Sak 30/19  Aktiviteter – oppdatering

                    Ny oppdatert aktivitetsplan ble godkjent:

                      Videreføring av Lokalhistorie i skolesekken, Rydding i Sagaveien 20,

                     Slektsgranskingskurs, Vestvågøykalenderen 2020, Prosjekt Lofoten

                     Farm Trail, Tematur til Sversvika, Skilting av kulturminner i Vestvågøy,

                     Tematur til Kleivan, Årboka Lofotr 20109 . Pakking og utsending av

                     kalender og årbok.  Evt også en tur til Nykmark og Bergsøya (eller

                     Holsøya).

 

Sak 31/19   Arkivet – flytting

                     Det arbeides videre med evt. andre arkivsteder enn i Rådhuset.

                     Kolbjørn har vært hos Kjell Horn, men han, Haldis og Eldar skal også

                     se på andre steder (bl.a. gamle sparebank-bygget på Leknes).

 

Sak 32/19   Digitalisering av 4 bøker fra Høynes-arkivet

                     Eldar undersøker om det finnes midler vi kan søke på for å få                                digitalisert bøkene.

 

 

 

Sak 33/19   Medlemsstatus

                     Ca. 70 stk har enda ikke betalt kontingenten.  Vi ser på listen over                         hvem som ikke har betalt på neste møte.

 

Sak 34/19   Kulturminneplaner i kommunene – utsatt sak

                     Henvendelse fra Dag Bertelsen ang. kirkehistorie fra middelalderen.

                     Kolbjørn tar kontakt med Wigum, presten i Borge og Kibsgård                               Nordberg, presten i  Buksnes for å høre om de har noe å bistå med.

                  

Sak 35/19   Eventuelt

                    Ingen saker under eventuelt.

 

Neste møte berammet til onsdag 19. juni 2019 kl. 18.30 på Uttakleiv.

 

Møtet avsluttet kl. 21.30.

 

 

 

                                          Anita Dunvold

                                                 (ref)