Styremøte 31. mai 2012

Referat fra styremøte i Vestvågøy Historielag 31. mai -12

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Ottar Løvdal, Karl Botolfsen, Gunn Silsand Bugge, Sverre Gulbrandsen, Kirsti Arctander og Turid W Pedersen

 

Sak 45/12            Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 46/12            Protokollen fra siste møtet ble godkjent med flg. korrigering: I sak 42 skal navnet Bjørn Magne endres til Per Magne.

                        Orienteringer:

- Årbøkene er lagt ut til salg på Borg            . Kalendrene legges ut så snart de kommer fra trykkeriet.

- Formannen uttrykker ros til Kirsti for arbeidet hun gjør med å finne fram stoff til folk som spør etter slekt.

- Det er kommet forespørsel fra to personer i Bergen om hjelp til å finne stoff om lofothesten.

- Vi har mottatt informasjon om at Fagerlia gård arrangerer foredrag om bygningsvern, mandag 18. juni på Ballstad.

Sak 47/12            Skaftnesdagen 2012

Programmet ble referert og alt virker å være under kontroll. Til åpning synger Korr Lofotr til musikkfølge av Flakstad trekkspillklubb. Ellers blir det tradisjonell matservering, aktiviteter for barn, salg av blomster, dyreunger fra bondegård i Sennesvika m.m.

Dugnad for å gjøre de siste forberedelsene blir onsdag 13. juni kl 19.00.

Sak 48/12            Aktivitetsplanen

- turen til Bjørnarøya legges til lørdag 25. august. I tilfelle dårlig vær, tar vi tur til Slydal.

- turen til Grønnåsen er lagt til onsdag 5. september. Det er gjort avtale med lederen i grendelaget på Opdøl.

- kunne vi få til et arrangement med Sylfest Lomheim, i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole. Formannen undersøker.

- Fotokurs?

Sak 49/12            Kalenderen 2013

Sverre opplyser at den er i produksjon nå. Komiteen venter på første korrektur.

Sak 50/12            Historielaget har fått tilbud om, og har takket ja til, å motta 23 bøker med skriftlig produksjon av Ola Berg. Formannen møtte to av hans etterkommere, og har fått overlevert ei bok. Resten får vi oversendt. Innholdet i bøkene bør avfotograferes og ev legges ut på nettet.

                              Det kreves skriftlig tillatelse fra etterkommerne. Vi formulerer en hjertelig takk for denne sjenerøse gaven.

Sak 51/12            Fotosamlingen

                            Det tillyste møtet i går ble avlyst pga streiken.

Sak 52/12            Eventuelt

-         Sverre har mottatt et brev fra Bengt Gulbrandsen, som tipset oss om at Sørreisa historielag hadde lagt sin digitaliserte fotosamling ut på nettet, og også gjort den tilgjengelig på Facebook. Derigjennom får de tilgang på mange nye bilder, og likeså mange opplysninger om bildene. Sverre og Kirsti tar en foreløpig kontakt med ham.

-         Den nasjonale slektsforskningsdagen arrangeres i år i slutten av oktober. Temaet er ”posten, brev og postkort”.  Kan vi gjøre noe i denne forbindelse?

 

Det fastsettes ikke nytt møte nå. Kanskje vi kunne få til en samling for styret i løpet av sommeren, for eksempel på Borg?

 

 

Turid, referent