Styremøte 29. aug. 2012

Referat fra styremøte i Vestvågøy Historielag 29. aug -12

 

                          Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, , Karl Botolfsen, Sverre Gulbrandsen, 
                          Gunn Silsand Bugge og Turid W Pedersen

 

                          Sak 53/12           
                          Innkalling og sakliste godkjent.

                          Sak 54/12           
                          Protokollen fra siste møtet godkjent.

                          Sak 55/2           
                          Referatsaker 
                           -        Takk for hilsen til Eivind Bolles gravferd
                           -        Abonnement på Håløygminne kr. 180,-                                                                                                                                                              
                           -        Bilde av den gamle kirken og prestegården i Buksnes mottatt fra Bjørg Wicklund Schinrud.
                                    Bildet er fra 1897 og viser forsamlingen fra et kretsstevne. Bildet har tilhørt Helena Rinnan.
                           -        Det har vært stor etterspørsel etter hjelp om slektsspørsmål.
                           -        Det går sent, men det går framover med havskillemerkene.
                           -        Fylkeskommunen inviterer til inspirasjonsseminar om Steinalderen i Nordland 27-28. sept i Narvik.
                           -        Gamle kirkebøker fra Buksnes er sendt statsarkivet til scanning.
                           -        Nasjonalt Museumsnettverk hadde samling på Borg i august. Kolbjørn holdt kåseri om havskillemerkene.
                           -        Turen til Kyllingdalen 25. aug. ble avlyst pga været. Nytt forslag er torsdag 6. sept kl 18.
                           -        Møte med kommunen ang avtalen om bildearkivet blir 6. okt.
                           -        Registrering av steinbakerovnene foregår. Vi går ut med etterlysning i avisene etter folk som har kunnskap om dette.

                            Sak 56/12           
                            Ola Berg-arkivet

Hvordan få det offentliggjort? Vi leier kopimaskin på Noiseless og overfører til data. Trenger en ny datamaskin. Kolbjørn vil ta seg av dette arbeidet. Vi går til innkjøp av en bærbar datamaskin.

Sak 57/12           
Temakveld om Kåre Ringstad

Borg vil være med på å arrangere en temakveld 24. oktober om dette. Borg forsøker å skaffe folk fra Tromsø museum som kan snakke om betydningen av å ha Kåre Ringstad som kjentmann. Foredrag, film og bevertning.

Sak 58/12           
I vesterled til Island

Vi kjenner få kvinner fra Hålogaland som var landnåmskvinner på Island. Ei var Turid Sundfylleren som bosatte seg i Bolungarvik nordvest på Island i år 945. Hva om vi satte opp en minneplatte/-bauta over henne, selv om vi ikke vet eksakt hvor hun kom fra? På kvinnedagen 8. mars? Og arrangerer tur til Island til sommeren?

Vi jobber videre med saken. (Aktuell litteratur om temaet er bl.a. Alf Ragnar Nielssens bok ”Landnåm fra nord”, Orkana forlag 2012).

Sak 59/12           
Aktiviteter høsten

-         Tur til Kyllingdalen 6. sept.
-         Ringstadkveld 24. okt.
-         Gamle avisutklipp ved Annar Gran

                           Sak 60/12           
                           Eventuelt

                           Kalenderen ble lagt ut for salg i midten av juni.
                           Årsmøtet planlegges til 30. jan -13

 

                          Neste styremøte 17. okt kl 18.30 i Sagaveien

 

                          Turid WP

                           referent