Styremøte 23. oktober 2013

Referat fra styremøte i VHL 23. oktober  2013

 

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Botolfsen, Gunn Silsand Bugge, Sverre Gulbrandsen, Haldis Waag og Turid W Pedersen

 

Sak 39/13       Godkjenning av innkalling og saksliste

                        Godkjent.

 

Sak 40/13       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.08.13

                        Godkjent.

 

                        Orienteringssaker:

                        - Purring på kontingenten har ikke gått ut før nå, med betalingsfrist 1. november. Dette ansvaret bør ligge hos Medlemservise, slik at de automatisk sender ut purring en måned etter første betalingsfrist. Nåværende ansvarsforhold sjekkes.

 • Økonomioversikt pr 30.09.13. lagt fram.
 • VHL har fått informasjon om at Vestvågøy næringsforening vil planlegge arrangement med forskjellig innhold for seniorer, trolig på vårparten neste år.
 • Artiklene til Ola Berg som trykkes i Lofot-Tidende: Stor interesse.
 • VHL har fått brev fra en etterkommer av ei kvinne som reiste fra Lofoten i 1920. Etterkommerne har med utgangspunkt i notater fra hennes barndom og ungdom, laget en trykksak som var vedlagt brevet. Interessante tidsbilder, men trykksaken skal ikke spres videre før ev. klarering fra utgiveren.
 • Stoff til årboka neste år om skatten ved Ureberget, oversendes redaksjonen.

 

Sak 41/13       Temakveld om Islandsturen

                        Arrangeres onsdag 30. okt. kl 18 i Kommunestyresalen på Rådhuset. Reiselederen kommenterer og viser bilder som er tatt under turen. Programmet ellers ble diskutert. Reisegruppen fikk en gave fra Bolungavik  – et veggteppe med hele Voluspå skrevet både på gammel og moderne islandsk. Høvelig oppheng av teppet ble drøftet. Gaven gis til kommunen dersom de finner et passe sted å henge det. Overrekkelsen skjer i så fall på temakvelden.

 

Sak 42/13       Aktiviteter høst 2013 / vinter 2014

 • Temakveld 30. oktober.
 • Pakking og utsending av årbøker og kalendere  i begynnelsen av november
 • Slektsarbeid.  Kirsti vil gjøre noe i forbindelse med markering av slektsforskerdagen.
 • Kopiering av Berg-arkivet skal starte opp nå.
 • Kulturminneplanen. Vi legger inn på hjemmesiden det som står om Vestvågøy i «Fylkesplanen for Lofoten».
 • Stor takk til Sverre for det arbeidet han har gjort med filming både av avdukingen av minnesteinen foran Rådhuset og under turen på Island.
 • Juleavslutning 11. desember på Leknes. Sted sjekkes.
 • Årsmøte 29. januar. Vi tenker på underholdningsinnslag.
 • Temakveld ved Sirnes i februar/mars: Fugleliv fra kjøkkenvinduet.
 • Mars/april: Landnåm fra nord v/ Alf Ragnar Nilsen?
 • Skjærgårdsnavn på Vestvågøya (med utgangspunkt i boka til Jan Sund) Karl Johan Solheim?
 • Mai: Vandring langs «gammelveien» fra Bolle via Hestneset. Nautøyas historie, forteller Nils Flæsen.
 • Juni: Over Varden til Unstad. Kraftverket, forteller Jarle Juliussen.
 • Tematur til Ramberg / Kleiva i Borge
 • Tur til Kartfjorden

 

Sak 43/13       Medlemsstatus / fakturaordning / nettbank

                        Samtaler for å klarlegge rutiner o.l. skjer mellom kasserer og leder.         

 

Sak 44/13       Fotoavtalen med kommunen

                        Viktige avklaringer skjedde på møte med representanter fra kommunen 4. oktober. Men det gjenstår enda å legge opp rutinene som skal følges videre. Viljen til å komme til endes med denne saken, er god, men å finne tid og prioritering kan være vanskelig. Nye bilder kommer fra tid til annen. Sammen med det som allerede ligger ukatalogisert, representerer dette en viktig utfordring.

 

 

Neste møte blir  15. januar 2014 kl 18:30 i Sagaveien 20.

 

 

Turid W Pedersen

referent