Styremøte 22. mai 2013

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Gunnlaug Bjørgo Larsen, Karl Botolfsen, Gunn Silsand Bugge, Kirsti Arctander, Haldis Waag, Sverre Gulbrandsen og Turid W Pedersen

 

Sak 23/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent.

Sak 24/13 Protokoll fra styremøtet 10.04.13

Godkjent.

Det ble stilt spørsmål om hvordan det går med arbeidet for å få registrert butikkene. Denne saken må holdes varm.

Grophustuftene på Unstad: Borg har ikke noe å stille opp med i denne saken. Vi må prøve å få dette med i kulturminneoversikten for Vestvågøya, men tidfestingen kan bli et problem.

Orienteringssaker

Spørsmål fra Kulturminnerådgiveren i Nordland Fylkeskommuner om vi har opplysninger om personer som kan knyttes opp til arbeidet med grunnloven i 1814.

Takk fra Karl Johan Solheim i forbindelse med 75-årsdagen.

Bilde av kretsmøte i 1897 fra en dame på Høvik. Bildet legges inn digitalt.

Div historiske forespørsler.

Invitasjon til lansering av Bodøs historie bd II.

Bildeavtalen med kommunen må nå underskrives!

 

Sak 25/13 Avduking av minnesteinen for Turid Sundfylleren

Foregår lørdag 8. juni kl 15 foran Rådhuset. Dette legges inn som en del av programmet for «Jenter i juni». Kort, enkelt program: prolog ved Ernst Zakariassen, opplesing av noen vers fra Voluspå og mulig sang av mannskoret.

 

Sak 26/13 Økonomisk støtte til Islands-tur

Styret bevilger inntil kr 2500 til Islands-turen som foregår til sommeren.

 

Sak 27/13 Skaftnesdagen – orientering

Programmet blir omtrent som før. Tema er Livet på Skaftnes: butikk, flatbrød, natursti, båt med fisk, kanopadling, et par- tre kåseri i naustet, husdyr, smaksprøve av rabarbrasuppe og tørrfisk, salg av blomster.

Sak 28/13 Arbeid på gang: sommer- og høstaktiviteter

Skaftnes-dag, tur til Island, turen fra Øverbygda om Tussan.

Det kom fram andre interessante turforslag bl.a. til Valberg og Hol.

 

Sak 29/13 Innkjøp av videokamera

Laget har utstyr for å få gjort analoge videoopptak, men lyden er ikke god. Dagens videoopptakere har gode lydopptak (separat mikrofon). Forslag om å gå til innkjøp av videoopptaker som kan være et tjenlig redskap i arbeidet med å dokumentere historien vår. Leder og Sverre får fullmakt til å jobbe videre med saken og gå til innkjøp.

 

Sak 30/13 Eventuelt

Arbeidet med kalenderen er stort sett i rute.

Minneplaten på Buksnes kirkegård over barna til sokneprest Arctander. De mistet 6 barn mens de bodde her på slutten av 1800-tallet. Platen er knekt. Dette er egentlig et lokalt kulturminne. Kirkevergen har ikke midler til oppjustering av denne ødelagte minneplaten. Fagfolk sier platen ikke kan sveises. Hva med å lage ei ramme hvor platen legges inn i? Dette jobber vi videre med og ser hvilken løsning vi kan komme fram til. Graven er ikke festet. Det må eventuelt gjøres en avtale med kirkevergen for fritt å få avsatt grunn for framtiden.

 

Neste møte blir etter sommerferien. Takk for godt samarbeid i vårsemesteret!

 

Turid

referent