Styremøte 21. august 2013

 

Til stede: Kolbjørn Bugge, Ottar Løvdal, Gunn Silsand Bugge, Sverre Gulbrandsen og Turid W Pedersen

Sak 31/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

Sak 32/13 Protokoll fra styremøtet 22. mai -13

Sak 24: Korrigering: Karl Bottolfsen endres til Karl Johan Solheim

Sak 25: Korrigering av skrivemåte til Zackariassen

Sak 27: Skaftnesdagen: Arrangementet gikk greit. Parkeringen likeså. Det må tilrettelegges bedre for de neste år. Bra økonomisk overskudd.

Sak 29: Det nye kameraet er tatt i bruk. Fotografen er godt fornøyd.

Orienteringssaker:

Ny e-postadresse til historielaget: vhl@live.no

Lederen har vært invitert til å orientere om VHL på div arrangementet i sommer: internasjonalt pressemøte på Borg, to slektstreff (Unstad og Utakleiv), pensjonistforeningen

Kulturminnedager 8.-15. september. Tema: Historiens kvinner og menn.

Invitasjon til medlemmer av VHL: Arrangement på Savalen om bl.a. Slektsforskning, 14.-18. oktober.

Fått takkehilsen fra Svein Kongsjord

Brustranda camping takker for lånet av ropert under Artic Race.

Sak 33/13 Kalenderen 2014

Svært godt produkt. Er lagt ut til salg på div butikker. Noen har solgt godt. Opplaget på 1200 diskuteres ved ny årgang. Stor takk til fotogruppa for innsatsen.

 

Sak 34/13 Minnesteinen og Islands-turen

Minnesteinen ble avduket på Leknes 8. juni.

Islands-turen ble gjennomført etter programmet og ble en svært vellykket tur på alle vis. Godt samhold under turen og gode fellesskapsopplevelser. Det ble gjort filmopptak, og vi skal forsøke å finne anledning til å vise det under et temamøte i høst.

 

Sak 35/13 Aktiviteter høst 2013

Søndag 25. august kl 11: Tur over Berget

Lederen har via avisene oppfordret folk til å komme med opplysninger om veien over

Tussan.

Får vi til noe om Ola Berg-bøkene? Avfotograferes. Kunne vi høre om Lofot-Tidende er interessert i å trykke småhistorier over tid?

Ramberg i Borge. Mulig turalternativ?

Temakveld om Islands-turen.

Byvandring i Leknes ved Ernst Zackariassen.

Temakveld om Skjærgårdsnavn på Vestvågøya (bok av Jan Sund)?

 

Sak 36/13 Heimesiden: oppdatering

Årbokregisteret skal inn. Ellers er den godt tilrettelagt for bruk.

 

Sak 37/13 Lagsarbeidet framover: styret, undergruppene og regnskap

Fotogruppa: Avtalen med kommunen må underskrives.

Slektsgransking: Kan vi klare å komme i gang med noe arbeid her i høst?

Årbokkomiteen: Arbeidet med årboka er i rute.

Regnskap: Av praktiske grunner gis lederen fullmakt til å ha tilgang til nettbanken for å kunne betale regningene fortløpende.

 

Sak 38/13 Eventuelt

Årsmøtet blir onsdag 29. januar 2014.

 

Neste møte blir 23. oktober kl 18:30 i Sagaveien 20.

 

Turid W Pedersen

referent