Styremøte 20. september 2017

Styremøte onsdag 20.09.17.

Kl. 18.30

 

Til stede: Gunnlaug Bjørgo Larsen, Anita Dunvold, Kolbjørn Bugge, Karl Botolfsen, Haldis Waag, Eldar Andersen, Karl Hansen.

Gunnlaug leste høstdikt (septemberdagen).  Eldar refererte dikt fra Petter Dass.

34/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referater fra forrige styremøte.

-          Innkalling og saksliste godkjent

-          Medlemmene gikk gjennom referatet.  Historielagets arkiv tas opp på neste møte.

-          Kommunen har ikke latt høre fra seg

Ref. godkjent

Orienteringssaker; Kolbjørn har hentet hjem årbøker fra videregående skole.

Epost om Øvre Steine

Brev fra husvert om økning av husleie m. kr 500,00 pr. mnd.

Pris pr. bok fra kr 70 inkl. moms hos nytt trykkeri.

Forespørsel om redningsaksjonen utenfor Ballstad 1930

Forespørsel til Eldar om å lede ø-er i Vestvågøy Kommune

Epost fra Ruben Ingar Larsen

Invitasjon til seminar i Lødingen, Eldar drar,

 

35/17 Jubileumsmarkering.

-          Leder delte ut liste over program

-          Ringerunde uka før arr. 6.10

 

36/17 Evaluering av siste tematur.

-          Bra tur, men dårlig vær til Solbakk

-          Temakveld om Gerhard Schøning på Ballstad.  Kolbjørn skriver om dette. 50 tilstede.  Vellykket kveld

 

37/17 Medlemsstatus,

-          Pr i dag 20 stk. ikke bet. 

38/17

-          Rydding i Sagaveien 20.  Dato settes etter jubileumsfeiringen.

 

39/17 Melding til valgkomiteen

-          Valgkomiteen kan starte jobben

-          Årsmøte settes onsdag 31. januar

 

40/17 Innkjøp av scanner

-          Hvis behov gir vi beskjed

 

41/17 Eventuelt

-          Stand i sentret settes etter neste styremøte

-          Dato neste styremøte 25.10

-          Husmannsveldet med Allan Hutchenson.  I februar?

 

Møtet hevet kl. 20.55

Ref.

Karl Hansen