Styremøte 19 juni 2019

                 REFERAT FRA STYREMØTE 19. JUNI 2019

 

Sagavn. 20, Leknes kl. 18.30

 

Til stede: Kolbjørn, Gunnlaug, Eldar, Karl, Haldis, Tore, Kirsti og Anita

 

Sak 36/19  Innkalling og saksliste. Referat fra styremøte 8.5.19.       

                  Orienteringssaker.

                  Ingen merknader til innkalling og saksliste.  Referatet fra styremøte

                   den 8.5.19 ble godkjent.

 

                   Orienteringssaker:

                    - Brev fra Historielaget til kommunen ang helikopterflyging i Vestvågøy

                     i forbindelse med cruiseskipsanløp.

 

Sak 37/19  Aktiviteter – oppdatering

                   Kolbjørn gikk gjennom aktivitetsplanen.

                   Eldar orienterte om «Lokalhistorie i skolesekken».  Kirsti orienterte om

                   slektsgranskingskurset.  Har vært avholdt 4 ganger. Veldig fornøyd.

                   Tar sikte på nytt kurs til høsten.

                   Tematuren 1.6. til Gimsøy gikk ut.  Skal prøve å få den arrangert i løpet               av september.  Eldar har ansvaret.

                   I stedet ble det arrangert tematur til Nykmark og til gapahuken ved

                   Grønnlivatnet den 1.6.

                   Tematuren til Sversvika går som planlagt 17. juli.  Turen til

                   Kleivan 31.8 og 1.9. utsettes til juni 2020.

                   Vi skal også prøve å få til et foredrag med Ove Orvik om kystspråket

                   (ord og uttrykk om hav, båt og fiske i Vesterålen, Romsdal og Aust-

                   Island) i løpet av oktober.

 

Sak 38/19  Medlemsstatus

                   Kolbjørn orienterte om medlemsstatusen.  Ca 50 medlemmer har ikke

                   betalt kontingenten for 2019.  AU tar det opp på eget møte og fordeler

                   de som ikke har betalt på styret – for oppfølging.

 

Sak 39/19  Heimesiden og Facebook

                   Etter en del diskusjon ble vi enige om å bruke heimesiden og facebook

                   mer aktivt – f.eks. ved arrangement osv.

 

Sak 40/19  Vipps-orientering

                   Vi tar sikte på å etablere vippsnr både til laget og til Subarus, slik at

                   medlemskontingenten kan betales med vipps.

 

Sak 41/19  Eventuelt

                   Tore lurte på om det var aktuelt for oss å ha stand under Ballstad-dagene

                   13.-14. juli, for å selge gamle årbøker og kalendere.

                   Vi var enige om at det kunne være interessant og Tore fikk i oppdrag å

                   undersøke pris etc.

 

Neste møte ble berammet til tirsdag 20. august 2019.

 

Møtet hevet kl. 21.15.

 

                  

                                             Anita Dunvold

                                                    (ref)